هستی کوچولوهستی کوچولو، تا این لحظه: 5 سال و 10 ماه و 6 روز سن داره

هستی دنیای مامان و بابا

ما سه تا با هم حالمون خوبه💑

لغت نامه هستی خانوم...

1394/5/10 2:54
نویسنده : مامان آرزو
379 بازدید
اشتراک گذاری

چشمکچشمکلحظه لحظه های ناب زندگی با شیرینی کلامت دلپذیر و به یاد ماندنی خواهد شد.بگو...باز هم بگو تا شیرین کنی همه خاطراتم را...

توی این پست تصمیم گرفتم کلماتی که میتونی بگی رو واست اینجا بزارم تا زمانی که بتونی به راحتی و بدون غلط صحبت کنی. تعداد کلماتی که با توجه به سنت میگی که الان دقیقا18 ماه داری تقریبا زیاده و حتی میتونی لغات دو کلمه ای بگی خودت خیلی قشنگ سعی میکنی کلمات رو از توی حرفای ما یاد بگیری و هوشت عالیه وکافیه من یه مطلب رو یه بار بگم سریع یاد میگیری. فدات بشم طوطی خوشگل من ...محبت

بفرمایید ادامه مطلب لطفا

 دلام = سلام ( وقتی بهت میگم هستی حان یه جایی که میریم اول چی باید بگی خودت میگی ذلام)چشمک

مسی = مرسی ( دیگه تقریبا عادت کردی و بعد از هر کاری خودت بدون اینکه ما بهت بگیم میگی مسی)چشمک

بابابوسوگ = بابابزرگ چشمکماما بوسوگ = مامان بزرگ چشمکباباجووم= باباجون چشمکعمه چشمک نجه = نجمه چشمکآله=خاله چشمکلفن= لطفاچشمکمتاب=مهتابچشمکپودا=پویاچشمک

امام شو = تمام شد (وقتی داری یه برنامه میبینی و تموم میشه خودت دستاتو از هم باز میکنی و میگی امام شو)

جوووام = جونم (وقتی بهت میگم هستی جونمم دو بار پشت سر هم میگی جووام جووام  با اون لبای قنچه ت

ببز = قرمز (وقتی رنگ دوچرخه تو ازت میپرسم میگی ببز)- آبی (وقتی رنگه آسمون رو ازت میپرسم میگی آبی)

دوسی=طوسی (وقتی رنگ گربه رو ازت میپرسم ).دد=زرد(وقتی رنگ خورشیدخانوم رو میپرسم)

دوخ = دوغ چشمک آیو =آلوچشمکموس=موز چشمک ماس=ماست چشمک دشم =چشمچشمک بقشه =ببخشیدچشمکهتی=هستی

امام= حمامچشمکاووله = حوله چشمک دوبابه =دوباره چشمکبباش= یواشچشمکنونو=هندونه چشمکمییر=پنیرچشمک

اجزای صورت و دست و پاتو میشناسی(دشم= چشم *میمی= بینی*دوش=گوش* لپ* دست* پا* ناف*اندشت= انگشت*بب= لب* اربو=ابرو*چشمک

گبه =گربهچشمکموچه= مورچهچشمکمایی=ماهیچشمکمنبور=زنبورچشمک دفش =کفشدوزکچشمکبیز بیز= صدای زنبورچشمک

خوشی= خورشید(وقتی دارم رنگا رو ازت میپرسم بعد از اینکه میگم آسمون چه رنگیه خودت میگی  خوشی یعنی خورشید رو بپرسقه قههاونوقته که من دلم واست ضعف میره و میخوام گازت بگیرم

خبار شد=خراب شدچشمک لفدن=لطفاچشمکخاله آتیش=خاله عاطفهچشمکاسمند=اسفندچشمک

وقتی ازت میپرسم نمره هستی چنده میگی:بیتس(بیست)چشمکخوشل =خوشکلچشمک

بیرنج=برنج چشمک دمال=دستمالچشمکمرسی عزیییزم =مرسی عزیزم (وقتی یه چیزی رو میخوای ومن بهت سریع میدم از خوشحالی اینطوری تشکر میکنی که خیلی بامزه میگی)چشمکازاماده=امامزادهچشمکنفس منی(ابراز علاقه و عشق به سبک هستی کوچولوچشمکدوست دارم رو میگی بعدم خودت میگی بیشتر یعنی من بیشترخنده

ازت میپرسم چی توی آسمونه میگی ستایه ،ماه ،خوشید(ستاره و ماه و خورشید)چشمکشمنده=شرمندهچشمکنانینی=ناراحتیچشمکبشقید=ببخشیدچشمکززرت=معذرتچشمکنانینی=ناراحتیچشمکچیا=چراچشمکبسنینی=بستنیچشمک

فندق=فندک چشمک آشمزونه =آشپزخونه چشمک بابا منگود= بابا محمودچشمک

 

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (2)

♥مهشید مامان مهتا
19 مرداد 94 10:59
سلام هستی و مامان آرزو جون 1000 ماشالله قربونت برم خاله که اینقدر شیرین زبونی بوس بوس
مامان آرزو
پاسخ
فدات بشم خاله مهشید دوست دارم
ساعت نیک
4 تیر 96 14:07