هستی کوچولوهستی کوچولو، تا این لحظه: 5 سال و 10 ماه و 6 روز سن داره

هستی دنیای مامان و بابا

ما سه تا با هم حالمون خوبه💑

دالی موشه ...دالی هستی کوچولو

1394/5/17 16:02
نویسنده : مامان آرزو
1,286 بازدید
اشتراک گذاری

دیشب ساعت 2.5 نصفه شب بود که شما اصلا قصد خوابیدن نداشتی و تازه داشتی با مامان دالی موشه بازی میکردی و من ازت میپرسیدم هستی کجاست شما دستات رو میزاشتی جلو چشمت وقتی بر میداشتی میگفتی دالی. وای مامانی نمیدونی چقدر عاشق این عکسای دالی کردنتم چون چشمات قبل از لبات میخندهبوسالان هم یکیشو انداختم رو صفحه گوشیم و هر بار گوشیم رو باز می کنم کلی قربون صدقه ت میرم. وقتی با اون دستای کوچولوت صورتتو میپوشونی و فکر میکنی چون خودت ما رو نمیبینی ما هم شما رو نمیبینیم میخوام بخورمت.

عکسا در ادامه

                                                      

این دو تا عکس هم از اولین باریه که شما خودت دالی کردی البته قبل از اون هم وقتی ما باهات دالی می کردیم شما خیلی میخندیدی و دوست داشتی و اینجا خودت واسه اولین بار با لباس بابامحمود شروع کردی به دالی کردن

پسندها (1)

نظرات (1)

هليا
6 شهریور 94 18:33
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااام سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥آپم بهم سر بزني خوشحالم مي‌كني ......♥......................♥...♥ ..........♥.............♥............♥ ..............♥.....♥...................♥ ...................♥.....................♥ ................♥......♥..............♥ ..............♥.............♥....♥ .............♥ ...........♥منتظرتم .........♥ ......♥ ....♥هليا هستم