هستی کوچولوهستی کوچولو، تا این لحظه: 5 سال و 10 ماه و 6 روز سن داره

هستی دنیای مامان و بابا

ما سه تا با هم حالمون خوبه💑

همه ی هستی ما شصت و شش ماهه شد...

زتمام بودنی ها ،تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن،دلم آرزو ندارد همه ی هستی ما شصت و شش ماهه شد خدایا شکرت ...خدایا شکرت... خدایا شکرت این ماه یه ماه شلوغ داشتیم که خدا رو شکر همه ش ختم به خیر شد و بازم خدای مهربون بهمون نشون داد که چقدر دوستمون داره،توی این ماه یه روز که شما هم داخل ماشین بودی میخواستم از دور فلکه دور بزنم که چون سرعتم یه کمی بالا بود و دور فلکه هم آب ریخته بود نتونستم ماشین رو کنترل کنم و زدیم داخل جدول و خدا خیلی بهمون رحم کرد یکی از دوستای مامان و دخترش هم داخل ماشینمون بودند که خدا رو شکر هیچ کدوممون آسیبی ندیدیم و فقط ماشین یه کم آسیب دید،سریع زنگ زدم بابایی،بابایی هم با روی باز و مهربون او...
9 مرداد 1398
1