هستی کوچولوهستی کوچولو، تا این لحظه: 5 سال و 9 ماه و 14 روز سن داره

هستی دنیای مامان و بابا

ما سه تا با هم حالمون خوبه💑

سفر به اهواز و پیشوازی زیبا برای یلدا...

روزهای آخر پاییز است و چقدر دلم تنگ این روزها می شود...این روزها با تمامی خاطراتش در حال پایان یافتن است... پاییز عزیز عاشقانه به انتظارت خواهیم نشست که تو معنای واقعی عشق طبیعت هستی.. تو همان بهار عاشقی هستی که اینچنین خود را نمایان کرده ای... نه!!!! تو معنای یأس و نا امیدی نیستی...بلکه... تو معنای تمام شور و شوق و خاطره هستی... پادشاه فصل ها "پاییز" تو را با تمامی رنگ های زیبا و باران های روح نواز و انارهای سرخ و شیرینت دوست میدارم توی روزای آخر پاییز تصمیم گرفتیم چند روزی بریم خونه خاله عاطفه البته به صورت سورپرایز و بدون اطلاع قبلی واسه روز بیست آذر بلیط گرفتیم به سمت اهواز البته فقط من و شما و خاله آذ...
26 آذر 1396

دار و ندار مامانی چهل وشش ماهه شد...

سنگ صبور لحظه های دلتنگی مادر چشم ها را که می بندم و تو را نقش میزنم در خیال،زیبا چشم خنده رویی میشوی که لذت داشتنت در بند بند وجودم جاری میشود. اینکه میگویم زیبا منظورم نه همین معیارهای چشمی آدما که ذات زیبای چشمهاست،چه ریز و چه درشت،چه رنگی و چه مشکی... زیبایی چشمای تو برای من یعنی معصومیت خفته در نی نی اش! زیبایی چشمای تو برای من یعنی ناز هنگام نگاه کردنش زیبایی چشمای تو برای من یعنی درخشش وقت خوشحالی اش زیبایی چشمای تو برای من یعنی آرامش وقت خفتنش! خلاصه بگویمت مادر که نه فقط زیباترین که از همه خوب های جهان تو برای من"ترین" ش هستی عزیزدلم دخترکم چهل و شش ماهگیت مبارک این ماه دو تا کار خیلی خوب انجام دادیم اول ای...
9 آذر 1396
1