هستی کوچولوهستی کوچولو، تا این لحظه: 5 سال و 9 ماه و 14 روز سن داره

هستی دنیای مامان و بابا

ما سه تا با هم حالمون خوبه💑

هستی گلی شونزده ماهه شد...

هستی من از تو نوشتن و سرودن از تو زیباترین کار دنیاست. شاید ندانی ،اما لذتبخش ترین برنامه ریزی هایم وقتی است که برای خندیدن تو برنامه می ریزم. بهترین روز دنیا، روزی است که تو سر حال و سلامتی و می خندی، بهترین روز دنیا روزی است که تو خوب غذا می خوری و من از ترس اینکه مبادا حواست به جای دیگری پرت شود حتی به زور نفس می کشم. بهترین سرگرمی دنیا، بازی های کودکانه با توست،بهترین لحظه دنیا لحظه ای است که مادر صدایم کنی و من بی صبرانه گوشهایم را تیز کرده ام. من بهترین مادر دنیا خواهم بود اگر آرامش را در آغوش من جستجو کنی و بوسه من بر پیشانی بی گناهت خواب شبانه ات را بر هم نریزد. قدمهایت را هر روز ...
9 خرداد 1394
1