هستی دنیای مامان و بابا

دختر خوب ما پانزده ماهه شد...

تقدیم به دختر یکی یه دونه مون....بهار قشنگ زندگیمون...هستی خانوم عزیزم دخترم چون خنده ی صبح                       امیدی می دمد در خنده ی تو  به چشم خویشتن می بینم از دور                    بهار دلکش آینده ی تو عزیزم دخترم دست طبیعت                             اگر از ابرها گوهر ببارد وگر از هر گلش جوشد بهاری          &nb...
9 ارديبهشت 1394
1